Co warto wiedzieć o przedawnieniu składek ZUS

Opłacanie składek ZUS jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Ważne jest, aby uregulować płatności w terminie, bowiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo nałożyć karę za wszelkie opóźnienia. Należy jednak wiedzieć, że składki mogą ulegać przedawnieniu. Po jakim czasie? Podpowiadamy.

Czym jest przedawnienie składek ZUS?

Na początek warto sobie wyjaśnić, czym właściwie jest przedawnienie. Następuje ono kiedy minie określony w prawie termin płatności. W niektórych sytuacjach tego typu dłużnik może uchylić się od uiszczenia opłaty. Należy jednak mieć świadomość, że aby to nastąpiło, musi zostać spełnione kilka ściśle określonych warunków.

Warto jednak wiedzieć, że bieg terminu przedawnienia można zawiesić lub przerwać. Zawieszenie może nastąpić w sytuacji, kiedy istnieją ku temu obiektywne powody. Następnie zostaje ono odwieszone. W niektórych przypadkach bieg terminu można przerwać i wtedy biegnie on na nowo. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod linkiem:

https://pragmago.pl/porada/przedawnienie-skladek-zus-co-warto-wiedziec/.

Jakie kary są przewidziane za niepłacenie składek?

Opłacanie składek ZUS jest obowiązkowe. Nie można dobrowolnie przestać ich płacić. Sytuacje, w których płatność jest tymczasowo odroczona są precyzyjnie określone przez prawo. Przykładem może być tutaj okres rozpoczęcia prowadzenia firmy lub przypadek, gdy osoba łączy pracę na etacie z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Niepłacenie składek nieodzownie wiązać się będzie z konsekwencjami. Co grozi w takim wypadku? Po pierwsze – odsetki. Są one naliczane do składki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość nałożenia kary finansowej, która może obejmować nawet 100% wysokości samej składki. Sprawa może również trafić do sądu. W takiej sytuacji dłużnik będzie zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z rozprawą.

Czy składki ulegają przedawnieniu?

Według polskiego prawa składki mogą ulegać przedawnieniu. Dzieje się to po upływie 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Przedsiębiorca staje się dłużnikiem w momencie, kiedy minie ostatni termin płatności. Po tym czasie ZUS ma 5 lat, aby upomnieć się o należności. Jeżeli tego nie zrobi – zaległości ulegają przedawnieniu.

Są jednak dwie sytuacje, w których składki nie ulegają przedawnieniu. Wyjątkiem są należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem. Po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

Leave a Reply