Dwa oblicza Nowoczesnej Gospodarki

Firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa stale wdrażające innowacyjne rozwiązania, zakończyły III kw. 2019 r. z 5,07 proc. wzrostem zatrudnienia (vs III kw. 2018 r.). O ich sile stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 pracowników, które w tym okresie przyjęły do pracy aż o 8,6 proc. więcej osób niż w III kw. 2018 r. – wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2019” opracowanego przez ADP Polska. Chociaż w ujęciu kwartalnym zauważalne jest wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia, to niezmiennie w innowacyjnych firmach jest ona wyższa od ogółu rynku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w okresie lipiec-wrzesień przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,6 proc. (vs III kw. 2018 r.). W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł 107,87.

– Od III kwartału 2018 r. zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku zatrudniają z coraz mniejszą dynamiką wzrostu. Największym wyzwaniem, które z miesiąca na miesiąc narasta, jest niedobór pracowników. Na koniec września mieliśmy do czynienia z najniższą od 29 lat stopą bezrobocia, wynoszącą 5,1 proc. Dla polskich pracodawców kluczowe są również rosnące koszty prowadzenia biznesu, związane z np. dużą konkurencją w kwestii oferowanych wynagrodzeń, obowiązkiem wprowadzenia PPK, czy wzrostem płacy minimalnej – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Produkcja wyhamowuje

Chociaż dynamika wzrostu zatrudnienia w całej Nowoczesnej Gospodarce wciąż utrzymuje się powyżej 5 proc., zachowując tym samym dystans do ogółu rynku, to jednak w sektorze produkcyjnym awangardy biznesu odnotowano najniższy od 2014 r. rezultat. W III kw. 2019 r. firmy produkcyjne zwiększyły zatrudnienie o zaledwie 3,89 proc. (vs III kw. 2018 r.). W największym stopniu przyczyniły się do tego duże firmy produkcyjne, które w tym okresie zwiększyły zatrudnienie o 3,61 proc. (vs III kw. 2018 r.).

– Mimo że Polska jest liderem w Unii Europejskiej w przyznawaniu legalnego prawa pobytu cudzoziemcom[2], to jednak nie rzutuje to na wzrost dynamiki zatrudnienia w firmach produkcyjnych. Wręcz przeciwnie. Nasi wschodni sąsiedzi są coraz mniej zainteresowani pracą w Polsce. Głównie ze względu na polepszającą się sytuację gospodarczą na Ukrainie oraz rosnące zainteresowanie pracą w Czechach i Słowacji. Szansą dla krajowych firm może okazać się natomiast Brexit i możliwy powrót części polskich emigrantów. Dlatego już teraz należy przygotowywać odpowiednie warunki do ich efektywnej asymilacji w kraju – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Małe firmy usługowej zatrudniają najdynamiczniej

W III kw. 2019 r. najbardziej zaskoczyły małe firmy usługowe, które w tym okresie zwiększyły zatrudnienie aż o 9,58 proc. (vs III kw. 2018 r.). Jest to najlepszy rezultat od I kw. 2012 r., kiedy dynamika wzrostu wynosiła 17,2 proc. W dużych firmach usługowych natomiast dynamika zatrudnienia nieznacznie wyhamowała (+4,45 proc. vs III kw. 2018 r.). Warto zauważyć, iż dystans między małymi i dużymi firmami wyniósł rekordowe 5,13 p.p.

– To już kolejny raport ADP, z którego wynika, że znacznie lepiej z wyzwaniami rynkowymi radzą sobie przedsiębiorstwa usługowe Nowoczesnej Gospodarki. Często to właśnie te firmy, w przeciwieństwie do produkcji, oferują swoim pracownikom szeroki wachlarz benefitów, jasną ścieżkę kariery, a także atrakcyjne warunki finansowe. Według najnowszych badań „Monitor Rynku Pracy”[3], główną motywacją Polaków do podejmowania decyzji zawodowych w ostatnim kwartale była właśnie chęć rozwoju – tłumaczy Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki

O tym, że przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki lepiej radzą sobie z wyzwaniami rynku świadczy również rosnący Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki. Miernik ten bazuje na analizie różnicy w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki i ogółu rynku. W III kw. 2019 r. innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniły o 5,07 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2018 r., z kolei ogół rynku o 2,6 proc. W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł 107,87 (+2,47 pkt).

Leave a Reply