Jakie są rodzaje środków do ochrony przed rdzą?

W obliczu nieustannie zmieniających się warunków środowiskowych, walka z korozją stała się nieodzownym elementem konserwacji i utrzymania zarówno infrastruktury przemysłowej, jak i przedmiotów codziennego użytku. Korozja, proces destrukcyjny powodowany przez reakcje chemiczne lub elektrochemiczne materiałów z otaczającym ich środowiskiem, może prowadzić do znacznych strat materialnych oraz zagrażać bezpieczeństwu. Dlatego też, znajomość środków do ochrony przed rdzą jest kluczowa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony przed tym niepożądanym zjawiskiem. Poniżej przedstawiamy rodzaje metod zabezpieczających przed korozją, które pomagają w zachowaniu integralności i estetyki metali.

Powłoki ochronne

Jednym z najbardziej powszechnych sposobów na zapobieganie korozji jest stosowanie powłok ochronnych. Te powłoki działają jako bariera izolująca metal od środowiskowych czynników korodujących, takich jak woda, tlen czy sole. Wśród nich wyróżnić można:

  • Farby antykorozyjne – zawierające inhibitory korozji, które pasywują powierzchnię metalu lub wypierają wilgoć, zmniejszając ryzyko powstawania rdzy.
  • Powłoki galwaniczne – polegają na pokrywaniu metalu warstwą innego metalu, który jest bardziej odporny na korozję, np. cynkowanie lub niklowanie.
  • Powłoki konwersyjne – tworzą na powierzchni metalu warstwę ochronną poprzez reakcję chemiczną, która przekształca rdzę w stabilny, nieaktywny chemicznie związek.

Inhibitory korozji

Inhibitory korozji to substancje chemiczne, które spowalniają lub zatrzymują proces korozji, dodawane bezpośrednio do środowiska korodującego. Ich działanie opiera się na tworzeniu cienkiej, ochronnej warstwy na powierzchni metalu lub neutralizowaniu czynników korodujących. Inhibitory można podzielić na:

  • Rozpuszczalne w wodzie – stosowane w systemach chłodzenia, obiegach wody przemysłowej oraz w środkach ochrony betonu.
  • Rozpuszczalne w oleju – używane w przemyśle naftowym, automotive oraz w konserwacji maszyn i urządzeń.

Metody katodowe i anodowe

Ochrona przed rdzą: Ochrona katodowa i anodowa stanowi zaawansowaną technikę zabezpieczania metali przed korozją, opierającą się na zasadach elektrochemii. Metody te polegają na kontrolowaniu potencjału elektrochemicznego metalu, co w efekcie zapobiega jego degradacji.

  • Ochrona katodowa – polega na zewnętrznym dostarczeniu prądu elektrycznego do chronionego metalu, co czyni go katodą i zapobiega jego rozpuszczaniu.
  • Ochrona anodowa – wykorzystuje anody poświęcalne, które korozyjnie degradują na korzyść chronionego metalu, zachowując go w nienaruszonym stanie.

Leave a Reply