Komu przysługują odszkodowania za wycinkę?

Odszkodowania za wycinkę są usługami, które przysługują wielu różnorodnym osobom. Przede wszystkim pozbycie się drzewa może między innymi mieć charakter chęci realizacji inwestycji. Kto powinien uzyskać odszkodowanie? Eksperci wyjaśniają.

Odszkodowania za wycinkę – dla kogo?

Odszkodowania za wycinkę w Gdańsku przysługują głównie osobom, które posiadają na własność różne konstrukcje przesyłowe. Warto jednak zaznaczyć, że tego typu odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy osoba wycinając, a nie posiada określonego pozwolenia.

Wówczas wycinka może zaburzyć projektowanie zieleni w Sopocie. Jeśli ktoś wyciął drzewo, do którego ono nie należy To zgodnie z artykułem 83e podlega karze, która bezpośrednio dotyczy wycinki drzewa lub krzewów. Warto wziąć to pod uwagę.

Aby otrzymać takie odszkodowanie, warto przede wszystkim skorzystać z usług, które świadczy inspektor nadzoru terenów zieleni w Gdańsku. To właśnie on jest w stanie skierować odpowiedni wniosek w imieniu właściciela. Można jednak zrobić to samodzielnie.

Odszkodowania za wycinkę – dlaczego warto brać je pod uwagę?

Odszkodowania za wycinkę to przede wszystkim koszty, które mają pokryć wycięcie konkretnego drzewa lub krzewu. Warto brać je pod uwagę, ponieważ to właśnie za ich pośrednictwem można będzie skutecznie wspomóc swój budżet oraz zainwestować w sadzenie innej rośliny.

Wówczas zagospodarowanie terenów zieleni w Gdańsku będzie skuteczniejsze. Zawsze należy pamiętać o tym, że bez zgody nie można usunąć jakiegokolwiek drzewa. Tyczy się to nawet osób, które posiadają do niego prawa. Należy wówczas skierować odpowiedni wniosek.

Najczęściej to był właśnie osoby, które pracują dla energetyki najczęściej narażają się na takie kary. Jest to spowodowany faktem, że wycinają oni krzewy oraz drzewo na rzecz słupów energetycznych.

Odszkodowania za wycinkę przysługują każdemu właścicielowi, który posiada prawa do określonej rośliny. Dzięki temu będzie mógł otrzymać zadośćuczynienie.

Leave a Reply