Postępowanie o dział spadku. Czy dziedziczenie może ulegać przedawnieniu? Czy spadkodawca może wykluczyć kogoś ze spadku?

Aby móc zarządzać spadkiem niezbędne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. Można dziedziczyć zgodnie z ustawą bądź też na podstawie testamentu. Co warto wiedzieć o takim postępowaniu? Warto też dowiedzieć się, czy dziedziczenie może ulegać przedawnieniu, a także czy spadkodawca może wykluczyć kogoś ze spadku.

Przyjęcie bądź odrzucenie spadku – niezbędne informacje

Spadek można otrzymać z mocy prawnej, a więc na podstawie dziedziczenia, ale także z tytułu testamentu. Oczywiście to spadkobierca może zdecydować się czy owy spadek przyjmuje czy też odrzuca. Ma na to 6 miesięcy od czasu otwarcia spadku. Jeżeli tego nie zrobi, a więc oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się, że spadek zostaje zaakceptowany, co oznacza, że zostaje przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, a więc ewentualnymi długami. Takie oświadczenie należy złożyć przed sądem bądź notariuszem i powinno ono zawierać dane składającego, a więc imię, nazwisko, adres i PESEL. Niezbędne jest też umieszczenie tytułu powołania spadku, a więc czy jest się spadkobiercą ustawowym czy testamentowym. Kolejnym niezbędnym elementem jest umieszczenie na oświadczeniu danych spadkodawcy wraz z datą i miejscem śmierci. Na samym końcu składa się oświadczenie o przyjęciu bądź też odrzuceniu spadku. Jeżeli spadkobiercą jest więcej niż jedna osoba, to dodatkowo do oświadczenia należy dołożyć informację o nich bądź też przedstawić ich oświadczenia. W razie wątpliwości warto udać się do prawnika.

Czy zawsze trzeba przeprowadzać postępowanie spadkowe?

Co do zasady nie ma obowiązku przeprowadzania postępowania spadkowego, jednak w pewnych sytuacjach jest ono konieczne. Należy je przeprowadzić wówczas gdy do spadku zalicza się nieruchomości, ruchomości, akcje, obligacje, a także środki na rachunkach bankowych. Jeżeli postępowanie spadkowe nie zostanie przeprowadzone, to pomimo tego, że jest się spadkobiercą, nie można dysponować spadkiem. Takie postępowanie ma na celu potwierdzenie tego, czy przyjmuje się spadek. Postępowanie można przeprowadzać po upływie 6 miesięcy od samego otwarcia spadku bądź też wcześniej, jeżeli wszyscy spadkobiercy złożyli już swoje oświadczenia.

Czy dziedziczenie może ulegać przedawnieniu?

Co do zasady dziedziczenie nie może ulegać przedawnieniu, jednak warto zdawać sobie sprawę, że im wcześniej przeprowadzi się sprawę spadkową i ureguluje wszelkie formalności, tym lepiej. Po wielu latach może występować duży problem ze znalezieniem innych spadkobierców, ale i ustaleniem tego, co wchodzi w skład masy spadkowej. Szczególnie dotyczy to ruchomości bądź też wyposażenia nieruchomości. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnika od spraw spadkowych.

Wykluczenie ze spadku – co należy wiedzieć?

Według przepisów prawa spadkowego spadkobiercom może być członek rodziny, a jeżeli zostanie pominięty w testamencie, może starać się o zachowek. Jednak są sytuacje, że spadkodawca usuwa bliską osobę z testamentu i jednocześnie nie chce, aby cokolwiek po nim dziedziczyła. Prawo co do zasady chroni rodzinę przed takimi sytuacjami. Jednak czasami członkowie rodziny są niegodni i na tej podstawie mogą zostać wykluczeni z dziedziczenia. Dzieje się tak, jeżeli zostali skazani prawomocnym wyrokiem za ciężkie przestępstwa, choćby w stosunku do spadkodawcy, ale także jeżeli przez całe życie nie oferowali pomocy spadkodawcy i nie interesowali się jego losami. Jednocześnie należy wiedzieć, że niegodność dziedziczenia może dotyczyć także spadkobiercy testamentowego, ale i osoby, która uprawniona została do spadku z tytułu polecenia, ale także zapisobiorcy. Wiele osób zastanawia się, czy dotyczy to także zachowku. A więc należy wiedzieć, że sąd ma prawo nie zgodzić się na zachowek w przypadku osób niegodnych. Oczywiście trzeba to udowodnić.

Postępowania spadkowe mogą toczyć się także u notariusza, jednak w tym przypadku dzieje się to tylko wtedy, gdy spadkodawcy mają już ustalony podział i przyjęcie spadku jest tylko formalnością. Zatem sąd nie musi rozstrzygać o podziale spadku. Jeżeli jednak dojdzie do sprawy sądowej, to trzeba zdawać sobie sprawę, że postępowania mogą trwać nawet latami.

Leave a Reply