Wywóz odpadów – o czym należy pamiętać?

Odpowiednia segregacja oraz prawidłowy wywóz odpadów to elementy istotne dla naszego środowiska. To dzięki sumiennemu zarządzaniu śmieciami można cieszyć się zdrowszym powietrzem i mniejszą ilością odpadów na ulicach. O czym jednak należy pamiętać, gdy mowa jest o ich wywozie?

Kto odpowiada za wywóz odpadów?

Za wywóz odpadów w Końskich, jak i w innych miastach zazwyczaj odpowiada gmina. Specjalny system gospodarowania śmieciami sprawia, że mieszkańcom nie opłaca się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska. Dzięki objęciu programem zbierania odpadów w całej Polsce poziom recyklingu i odzysku tych ulegających biodegradacji stale się podnosi. W wielu przypadkach śmieci da się ponownie przetworzyć, co jest zbawienne dla środowiska.

Gmina właściwa dla konkretnych rejonów egzekwując właściwe postępowanie z odpadami, zapewnia do tego odpowiednie warunki. Tworzy ona specjalne miejsca, w których można pozostawić nietypowe śmieci. Koszty przeznaczone na opłatę za ich wywóz nie mogą być przeznaczone do innych celów. Można więc mieć pewność, że budżet zostanie wykorzystany do odbioru, transportu i ich utylizacji.

Zasady segregacji śmieci

Zanim jednak zostaną one zabrane, warto jest pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2021 roku o odpadach obowiązuje system zbiórki z podziałem na pięć frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio oraz zmieszane. Występują również odpady zielone, w których skład wchodzi skoszona trawa, gałęzie bądź inne rośliny oraz krzewy.

Do odpadów papierowych można zaliczyć tylko czyste tektury, gazety, czasopisma i ulotki. Zakazane jest wrzucanie do nich zatłuszczonych opakowań z papieru czy zużytych ręczników papierowych oraz chusteczek.

Metale i tworzywa sztuczne to puste oraz zgniecione butelki plastikowe, worki foliowe czy kartony po sokach i mleku. Nie zaliczają się do nich zużyte baterie i akumulatory.

Opakowania szklane, takie jak butelki czy słoiki należy umieszczać w zielonym kuble. Odpady bio to skorupki jaj, fusy po kawe i herbacie, a do tych zmieszanych należy wrzucać resztki mięsne oraz kości, a także zużyte materiały higieniczne.

Leave a Reply