KRUS a umowa zlecenie lub o pracę

W naszym kraju rolnictwo cały czas się rozwija. Osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego często zastanawiają się, czy mogą dodatkowo zatrudnić się w jakimś miejscu. Kwestie te wskazane zostały w przepisach prawnych. Jeśli prowadzimy gospodarstwo rolne, warto dokładnie dowiedzieć się, jak wygląda zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Czy można podjąć nową pracę? O czym trzeba pamiętać?

Podjęcie pracy przez rolnika

KRUS a umowa zlecenie lub o pracę – ta kwestia nurtuje wiele osób. Jak to wygląda w praktyce? Okazuje się, że nie ma żadnych przeciwwskazań co do tego, aby osoba ubezpieczona w KRUS-ie skorzystała z dodatkowego zatrudnienia. Jednak pamiętajmy o tym, że w wielu przypadkach jest to związane z utratą świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podjęcie zatrudnienia jest jednoznaczne z objęciem danej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, przez co  dochodzi do utraty uprawnień w KRUS-ie.

Warto wiedzieć, że głównym zadaniem tej instytucji jest rolnikom ubezpieczeń społecznych. Przepisy wskazujące na funkcjonowanie KRUS-u są wskazane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. ZUS z kolei ma na celu realizować zadania dotyczące obszaru ubezpieczeń społecznych w naszym kraju. Zakres działalności jest określony w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rolnik podejmujący zatrudnienie

Niezbędne informacje na ten temat znajdziemy na stronie poradnikpracownika.plNie każdy wie, ile może dorobić rolnik, który chce podjąć zatrudnienie i jedocześnie nie stracić świadczeń w KRUS. W tym wypadku dobrym rozwiązaniem dla rolnika może być zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie. Poza tym, trzeba także mieć na uwadze wysokość przychodu. W 2022 roku ta wartość nie może przekraczać 3010 złotych brutto (jest to kwota równa minimalnego wynagrodzeniu za pracę).

Jeśli spełniamy takie warunki, możemy odstąpić od opłacania ubezpieczenia społecznego rolników. Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego oświadczenia w KRUS-ie w tej sprawie. Ubezpieczenie w takim wypadku ustaje nie wcześniej niż w dniu, w którym zostało złożone pismo.

Umowa zlecenie rolnika

W życie weszły nowe przepisy, które nakazują oskładkowanie wszystkich umów zawartych na wyższą kwotę od minimalnego wynagrodzenia. To wskazuje, że rolnik powinien być objęty społecznym ubezpieczeniem ZUS w taki sam sposób, jak zleceniobiorca, który nie ma innego zatrudnienia. Pamiętajmy o tym, że rolnik podejmujący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, musi zgłosić tę kwestię w KRUS-ie. Może mieć bowiem wpływ na prawdo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

KRUS a umowa zlecenie lub o pracę to ważne kwestie, które powinien znać każdy rolnik. Przepisy prawne w tym wypadku są najważniejsze. W większości przypadków rolnik podejmujący pracę traci prawo do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wyjątkiem jest umowa o dzieło, przy czym znaczenie ma także uzyskiwany przychód. Nie może być on wyższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku.

Leave a Reply